ბედეგი

ბედეგი

ჩვენი კიდევ ერთი სანდო პარტნიორი „ბედეგი“ უკვე 20 წელია ბაზარზე
გამოჩნდა და 30 დასახელების სამშენებლო პროდუქტს აწარმოებს. კომპანია
ჩვენს მშენებლობებს იზობლოკით ამარაგებს, რაც ხმის და სითბურ იზოლაციას
უზრუნველყოფს. აღნიშნული ბლოკები გერმანული ტექნოლოგიით არის
დამზადებული, რომლის ანალოგი რეგიონში არ არსებობს.