ციტადელი

ციტადელი

„ციტადელმა“ საქმიანობა 2011 წელს დაიწყო და საქარველოში მაღალი რეპუტაციით
სარგებლობს. კომპანია სამშენებლო მასალების იმპორტით არის დაკავებული და ამ
ეტაპზე აერთიანებს სამ მიმართულებას: სამშენებლო მასალები, მშენებლობა და
საერთაშორისო გადაზიდვები.