ჯეოსთილი

ჯეოსთილი

„ჯეოსთილის“ სანდოობას უმსხვილესი პირდაპირი სამრეწველო ინვესტიცია
განაპირობებს. კომპანიამ ქართველ მომხამრებელს ადგილიბრივი არმატურის
წარმოებით ფართო არჩევანი შესთავაზა. თანამედროვე ლაბორატორიული
აღჭურვილობა, უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარი, ელექტრორკალური ღუმელი და
სხვა აპრობირებული მეთოდები, კომპანიას საშუალებას აძლევს სამშენებლო

მასალებით უზრუნველყოს ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა
საქართველოს პარლამენტის შენობა ქუთაისში.