კერემონტი

კერემონტი

შპს "კერემონტი" (კეთილმოწყობილი, ერთიანი რემონტი) წარმოადგენს - სარემონტო კომპანიას. მისი ძირითადი მიმართულებებია:

  • ინტერიერის დიზაინი.
  • სახლის, ბინისა და კომერციული ფართის მთლიანი რემონტი.

კომპანია გამოირჩევა უპირატესობებით:

  • თანამედროვე ტექნოლოგიები.
  • გამარტივებული, მოქნილი, ღია ურთიერთობა მომხმარებელთან.
  • შედეგებზე ორიენტირებული და კომპეტენტური ჯგუფი.
  • ინოვაცია:

1. სამართავი პანელი, სადაც მომხმარებელს შეეძლება ხარჯების ეტაპობრივი კონტროლი.
2. live - კამერების საშუალებით მომხმარებელი შეძლებს თვალის მიდევნებას რემონტის პროცესზე