ჰაიდელბერგი

ჰაიდელბერგი

„ჰაიდელბერგი“ სამშენებლო მასალების წარმოების აღიარებული ლიდერია
გლობალურ ბაზარზე. იტალიური კომპანიის „იტალცემენტის“ შეერთების შემდეგ,
კომპანიამ პირველი ადგილი დაიკავა ინერტული მასალების წარმოების
მიმართულებით. „ჰაიდელბერგს“ ასევე მოწინავე პოზიცია უჭირავს ცემენტის და
ბეტონის წარმოებაში. კომპანია საქართველოში 2006 წელს გამოჩნდა და წამყვან
ბრენდს წარმოადგენს ადგილობრივ ბაზარზეც. ამჟამად „ჰაიდელბერცემენტი“ 13
ბეტონის ქარხანას ითვლის ქვეყნის მასშტაბით და თითქმის ყველა მიმდინარე
მშენებლობას ამარაგებს.